Företag

Som Naprapat behandlar jag både privatpersoner och personal på företag. Ditt företaget kan jag erbjuda både förebyggande och rehabiliterande behandlingar av din personal. Förutom behandlingar kan jag även erbjuda konsultation, ergonomisk rådgivning samt individuellt utformade träningsprogram. Naprapatens professionella omhändertagande baserat på en helhetssyn med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet, ger en effektiv smärtlindring och kunskap om orsakerna till besvären. Detta möjliggör en snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning. I och med skatteverkets nya regler som du kan ta del av mer här nedan, kan du även se till att genom Naprapatbehandling hålla din personal arbetsför och genom detta undvika sjukskrivning.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor om vad jag kan göra för din personal.

Nyhet för dig som är arbetsgivare och vill dra av kostnaden för din personals behandlingar

All förebyggande behandling eller rehabiliterande behandling utförd av Naprapat på den anställde är skattefri. En arbetsgivare kan enligt skatteverket få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen syftar till att den anställda ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Läkarintyg behövs inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställda och visa behovet och syftet med behandlingen.

När bedömningen är gjord skriver jag ut ett intyg för den aktuella personen, som visar på syftet och behovet av behandlingen. Gå in på Skatteverket och läs mer om denna förmån för alla företag.

Allmän information till dig som är egenföretagare och vill nyttja mina tjänster

Som enskild näringsidkare får du inte dra av kostnaden för friskvård. Syftar behandlingen dock till rehabilitering så kan du dra av kostnaden för behandlingen. Naprapatbehandlingen är momsbefriad. Detta då en naprapat är legitimerad via socialstyrelsen och arbetar under samma regler som hälso- och sjukvårdspersonal. Rehabträningen är även den momsbefriad. Vanlig personlig träning eller träning i grupp, då du saknar besvär, har  momssats sex procent.